Maaltijden aan Huis-Aanvraag Velden met een sterretje zijn verplicht.

Gegevens aanvrager
Gegevens klant
Geslacht
Maaltijdkeuze
Afnamedagen
Partner
De gegevens van de partner kunnen in een latere stap worden ingevuld.
Toestemming
Texturen
Diëten
Sommige diëten zijn enkel mogelijk met een doktersattest.
Indien u dit wenst kan een kopie van de aanvraag worden verzonden naar het ingevulde emailadres.

Bij het verzenden van dit formulier verklaart u alle gegevens naar eer en geweten correct te hebben ingevuld. De vereniging Ruddersstove hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. De manier waarop we gegevens verzamelen en bewaren gebeurd conform onze privacyverklaring.